Ingelogde gebruikers:
Kunnen akten downloaden
Kunnen akten markeren als favoriet en dan in 1x download ophalen
Kunnen personen markeren als favoriet voor later onderzoek